Для законного ведення бізнесу в деяких випадках буває не достатньо лише державної реєстрації підприємницької діяльності. Тому, в цьому пості ми розглянемо випадки, в яких потрібно отримання дозволу на початок робіт.

Отримання дозволів органів державного пожежного нагляду на початок роботи

Згідно з ч. 8 ст. 10 Закону України від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII “Про пожежну безпеку” новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. На виконання цього положення постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 був затверджений Порядок видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

Згідно з п. 2 Порядку дозвіл видається центральним, регіональним і місцевим органом державного пожежного нагляду безкоштовно.

Для отримання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, свідоцтво про власності, а для одержання дозволу на оренду приміщень – копію договору оренди.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

Орган державного пожежного нагляду протягом 10 робочих днів з дня подання заявником зазначених документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявнику. За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

Необхідно мати на увазі, що вищевказана обов’язок отримання дозволів органів державного пожежного нагляду на початок роботи передбачена тільки для підприємств і на громадян-підприємців не поширюється. Однак це не звільняє останніх у разі, якщо вони орендують приміщення для заняття підприємницькою діяльністю, від обов’язку одержання дозволу органів державного пожежного нагляду на оренду приміщення в порядку, що його було розглянуто вище.

Отримання дозволів органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду

У Законі України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХП “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109, містяться вимоги щодо погодження з державною санітарно-епідеміологічною службою “введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення”. Фактично це означає необхідність отримання дозволу на початок роботи суб’єкта підприємницької діяльності, а на можливість експлуатації нових (новостроенных, перебудованих) приміщень або приміщень, попереднє цільове призначення яких змінюється (наприклад, використання квартири в житловому будинку під офіс).

Отримання дозволу органів державного нагляду за охороною праці на початок роботи

Статтею 21 Закону України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці” (в редакції Закону від 21 листопада 2002 р.) передбачена необхідність отримання дозволу на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України. Відповідно інші суб’єкти підприємницької діяльності отримувати такі дозволи в обов’язковому порядку не зобов’язані.

У разі необхідності отримання такого дозволу суб’єкти підприємницької діяльності повинні керуватися нормами Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631.

Для отримання дозволу суб’єкт господарської діяльності або уповноважена ним особа подає (надсилає поштою) до Державного комітету по нагляду за охороною праці або його територіального органу за місцем розташування заяву, до якої додаються:

– на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

– на експлуатацію об’єкта – висновок експертизи щодо відповідності об’єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації в системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорти, керівництва і т.д.) українською або, як виняток, російською мовою (для об’єкта, який виготовлений за кордоном).

Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви видає суб’єкту господарської діяльності відповідний дозвіл або письмово повідомляє про відмову з відповідним обґрунтуванням.

Увійти

Зареєструватися

Скинути пароль

Будь ласка, введіть ваше ім'я користувача або ел. адресу, ви отримаєте лист з посиланням для скидання пароля.