Наказом МВС України від Про затвердження Змін до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС від 08.04.2011 N 131 внесено наступні зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС.

Отже відповідно до цього Наказу:

1. Пункт 1.1 глави 1 після слова “взаємовідносини” доповнити словами “та профілактичну роботу”.

2. У главі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

“3.3. Профілактика, попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху”;

пункти 3.6, 3.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.8-3.18 вважати пунктами 3.6-3.16 відповідно.

3. У главі 5:

доповнити пункт 5.1 підпунктом 5.1.1 такого змісту:

“5.1.1. Особовий склад ДПС підпорядкованих підрозділів Державної автомобільної інспекції.”.

У зв’язку з цим підпункти 5.1.1-5.1.7 вважати підпунктами 5.1.2-5.1.8 відповідно;

доповнити пункт 5.2 підпунктом 5.2.1 такого змісту:

“5.2.1. Персонально відповідають за дії підпорядкованого особового складу ДПС та інших підрозділів Державтоінспекції.”.

У зв’язку з цим підпункти 5.2.1-5.2.12 вважати підпунктами 5.2.2-5.2.13 відповідно;

доповнити пункт 5.3 підпунктом 5.3.1 такого змісту:

“5.3.1. Дії підпорядкованого особового складу.”.

У зв’язку з цим підпункти 5.3.1-5.3.30 вважати підпунктами 5.3.2-5.3.31 відповідно;

доповнити пункт 5.4 підпунктом 5.4.1 такого змісту:

“5.4.1. Персонально відповідає за дії інспекторського складу підрозділу ДПС.”.

У зв’язку з цим підпункти 5.4.1-5.4.8 вважати підпунктами 5.4.2-5.4.9 відповідно;

доповнити пункт 5.5 підпунктом 5.5.1 такого змісту:

“5.5.1. Підпорядкований особовий склад.”.

У зв’язку з цим підпункти 5.5.1-5.5.15 вважати підпунктами 5.5.2-5.5.16 відповідно;

у підпункті 5.5.2 слово “документування” замінити словом “, профілактику”.

4. У главі 6:

пункт 6.11 викласти в такій редакції:

“6.11. Попереджувати та припиняти злочини, а також адміністративні правопорушення, у межах своєї компетенції застосовувати до порушників заходи профілактичного та адміністративного впливу”;

пункт 6.13 після слова “компетенції” доповнити словом “всебічну”;

підпункт 6.32.2 викласти в такій редакції:

“6.32.2. Здійснювати керівництво і контроль за несенням служби працівниками наряду ДПС, організовувати та особисто проводити із водіями профілактичну і роз’яснювальну роботу.”.

5. У пункті 7.7 глави 7 слова “Складати протоколи про адміністративні правопорушення” замінити словами “Вживати заходів профілактичного та адміністративного впливу за порушення законодавства.”.

6. У главі 8 пункт 8.7 виключити.

7. Главу 9 виключити.

У зв’язку з цим глави 10-31 вважати главами 9-30 відповідно.

8. У главі 9:

доповнити пункт 9.4 абзацами такого змісту:

“Маршрут патрулювання визначається командиром (начальником) підрозділу ДАІ, при цьому несення служби нарядом здійснюється на службовому транспортному засобі Державтоінспекції з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору для профілактики та попередження порушень ПДР :

на автомобільних дорогах державного значення між стаціонарними постами ДПС;

на автомобільних дорогах державного значення без стаціонарних постів ДПС у межах території обслуговування.

У межах населених пунктів дозволяється піше патрулювання з використанням технічних засобів та приладів як спосіб несення служби.”;

доповнити пункт 9.6 абзацом такого змісту:

“Розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для здійснення профілактичних заходів у схемі маршруту патрулювання визначається виключно в місцях концентрації ДТП з урахуванням часу доби, інтенсивності руху та виду правопорушень, з причини яких стаються ДТП.”;

пункти 9.7-9.11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9.12-9.14 вважати пунктами 9.7-9.9 відповідно;

пункти 9.7 та 9.8 викласти в такій редакції:

“9.7. Розрахунок сил і засобів та розстановка нарядів ДПС відповідно до дислокації маршрутів патрулювання і постів розробляються на 1 добу і затверджуються керівником управління (відділу) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС, відділу (відділення) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах.

9.8. Робоча зміна нарядів ДПС не повинна перевищувати 8 годин. У разі службової необхідності тривалість робочого часу працівників підрозділів ДПС може бути збільшена до 12 годин на підставі наказу начальника ГУМВС, УМВС з чітко визначеними і обґрунтованими причинами видання такого наказу (дія такого наказу не повинна перевищувати 30 діб).”

9. У главі 11:

у пункті 11.5 слова “відомість обліку роботи по нагляду за дорожнім рухом” замінити словами “журнал патрулювання”;

у підпункті 11.8.5 слова “результати роботи, а також” виключити.

10. У главі 12:

абзац перший пункту 12.2 викласти в такій редакції:

“12.2. Нагляд за дорожнім рухом здійснюється з використанням транспортних засобів чи в пішому порядку”;

абзаци другий, третій та четвертий пункту 12.2 виключити;

підпункт 12.3.1 викласти в такій редакції:

“12.3.1. Рух у потоці транспортних засобів з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями синього кольору (для профілактики та попередження порушень ПДР) .

Указаний тактичний спосіб застосовується під час патрулювання на дорогах державного значення, у тому числі на ділянках між стаціонарними постами ДПС”;

у пункті 12.4:

в абзаці першому слова і цифри “(не більше 1,5 км)” виключити, після слів “вулично-дорожньої мережі” доповнити словами “на стаціонарних постах, у населених пунктах при виконанні розпорядчо-регулювальних дій та забезпеченні спеціальних заходів”;

абзац другий виключити;

у пункті 12.6 слова “можуть забезпечуватися” замінити словом “забезпечуються”;

друге речення підпункту 12.7.4 викласти в такій редакції: “Втручання при правопорушеннях полягає в реагуванні на дії громадян з метою профілактики, запобігання правопорушенням та їх припинення”;

у пункті 12.9 слова “і в першу чергу на ті” виключити.

11. У главі 13:

у підпункті 13.1.3 слова “закріплені у не встановленому для цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за відсутності талона про проходження державного технічного огляду” виключити;

підпункт 13.1.5 викласти в такій редакції:

“13.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу або водія до скоєння ДТП чи злочину”;

у підпункті 13.1.6 слова “а також наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою” виключити.

12. Пункт 14.5 глави 14 викласти в такій редакції:

“14.5. Під час звернення до водія працівник Державтоінспекції МВС зобов’язаний привітатися, повідомити про причину зупинки транспортного засобу і суть скоєного правопорушення, чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та прізвище) та висловити вимогу про передачу водієм посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для перевірки.”.

13. У главі 15:

підпункт 15.1.1 викласти в такій редакції:

“15.1.1. Уживає заходів щодо припинення адміністративного правопорушення”;

підпункт 15.1.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 15.1.5, 15.1.6 вважати підпунктами 15.1.4, 15.1.5 відповідно;

у підпункті 15.1.5 слова “протокол про адміністративне правопорушення” замінити словом “рапорт”;

пункт 15.6 викласти в такій редакції:

“15.6. Протоколи про адміністративні правопорушення після закінчення зміни здаються командирові підрозділу ДПС, чи особі, яка його замінює, або працівникові, на якого покладено ці обов’язки, для реєстрації та передачі до відділів (відділень) Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах протягом однієї доби. Якщо передача протоколів припадає на вихідний чи святковий день, вона переноситься на наступний за ним робочий день.”;

пункт 15.10 викласти в такій редакції:

“15.10. При встановленні на маршруті патрулювання працівників міліції, які здійснюють зупинки транспортних засобів та подальші перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає командирові (начальникові) підрозділу або черговому і надалі діє за їх вказівкою.

У разі виявлення на маршруті патрулювання осіб, які здійснюють незаконні зупинки транспортних засобів та подальші перевірки документів водія і вантажу, наряд ДПС доповідає командирові (начальникові) підрозділу або черговому, затримує вказаних осіб та доставляє їх до територіального ОВС.”.

14. У главі 19:

пункт 19.4 викласти в такій редакції:

“19.4. Інформація про використання технічного засобу чи приладу працівником Державтоінспекції заноситься в графу 6 постової відомості (додаток 6)”;

пункти 19.5, 19.6 виключити.

15. У главі 27:

підпункти 27.4.1, 27.4.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 27.4.2, 27.4.3, 27.4.5, 27.4.6 вважати підпунктами 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3, 27.4.4 відповідно;

пункт 27.11 викласти в такій редакції:

“27.11. Народні депутати України підлягають притягненню до адміністративної відповідальності за порушення ПДР ( 1306-2001-п ) відповідно до законодавства з урахуванням вимог статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України”;

у першому реченні пункту 27.13 слова “народний депутат чи” виключити.

16. У главі 28:

підпункти 28.5.2, 28.5.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 28.5.3, 28.5.4 вважати підпунктами 28.5.2, 28.5.3 відповідно.

17. У главі 29:

у підпункті 29.10.3 після слова “засобів” доповнити словами “, застосування профілактичних заходів”;

у підпункті 29.10.4 слова “реагування на порушення ПДР з боку його учасників на посту, маршруті тощо” виключити.

18. У главі 30:

підпункт 30.1.2 слово “припиненні” замінити словом “профілактиці”;

підпункти 30.2.6, 30.2.9 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 30.2.7, 30.2.8 вважати підпунктами 30.2.6, 30.2.7 відповідно.

19. Додатки 2, 7 до Інструкції виключити.

У зв’язку з цим додатки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 до Інструкції вважати додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 відповідно.

20. Пункт 1 додатка 3 до Інструкції викласти в такій редакції:

“1. Схема маршруту патрулювання із зазначенням місць концентрації ДТП, перехресть, населених пунктів (вулиць), точних місць розташування наряду (службового автомобіля) ДПС для здійснення профілактичних заходів та контролю за дотриманням водіями правил дорожнього руху, часу несення служби по змінах.”.

Коментарі

Залишити відповідь

Увійти

Зареєструватися

Скинути пароль

Будь ласка, введіть ваше ім'я користувача або ел. адресу, ви отримаєте лист з посиланням для скидання пароля.